کد خبر: 6442تاریخ انتشار : ۱۷:۳۳:۲۷ - جمعه ۱۰ فروردین ۱۳۹۷

اسکان بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر روز در مدارس فارس

اسکان بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر روز در مدارس فارس

اسکان بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر روز در مدارس فارس


اسکان بیش از یک میلیون و ۳۹۱ هزار نفر روز در مدارس فارس