کد خبر: 11779تاریخ انتشار : ۱۷:۱۷:۳۸ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

استمرار فعالیت های بین المللی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

استمرار فعالیت های بین المللی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه‌ای با بنیاد سعدی برای تامین منابع اطلاعاتی کرسی‌های زبان و ادب فارسی در ۳۴۰ دانشگاه بین المللی همکاری دارند.


مرکز منطقه‌ای با بنیاد سعدی برای تامین منابع اطلاعاتی کرسی‌های زبان و ادب فارسی در ۳۴۰ دانشگاه بین المللی همکاری دارند.