کد خبر: 12874تاریخ انتشار : ۱۳:۲۲:۵۷ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

استاد دانشگاه شیراز عضو مدعو فرهنگستان علوم

استاد دانشگاه شیراز عضو مدعو فرهنگستان علوم

استاد دانشگاه شیراز از سوی فرهنگستان علوم به عنوان عضو مدعو در شاخه علوم باغبانی برگزیده شد.

استاد دانشگاه شیراز از سوی فرهنگستان علوم به عنوان عضو مدعو در شاخه علوم باغبانی برگزیده شد.