کد خبر: 52563تاریخ انتشار : ۱۰:۳۲:۵۳ - سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

استاد دانشگاه شیراز در تالیف کتاب مرجع بین‌المللی مشارکت کرد

استاد دانشگاه شیراز در تالیف کتاب مرجع بین‌المللی مشارکت کرد

علی سلطانی، استاد تمام دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با همکاری تعدادی از پژوهشگران بین‌المللی در تالیف کتاب انگلیسی زبان مرتبط با شهرهوشمند مشارکت کرد.