عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به‌عنوان داور برجسته یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انتخاب شد. " />
کد خبر: 44317تاریخ انتشار : ۱:۵۲:۴۵ - پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

استاد دانشگاه آزاداسلامی داور برجسته مجلات علمی جهانی شناخته شد

استاد دانشگاه آزاداسلامی داور برجسته مجلات علمی جهانی شناخته شد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به‌عنوان داور برجسته یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از مرودشت، محمدرضا صالحیزاده استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بهعنوان داور برجسته IEEE Transactions on Sustainable Energy در سال ۲۰۱۸ انتخاب شد.

این مجله با ضریب تأثیر ۶٫۲۳۵ یکی از معتبرترین مجلات علمی جهان در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر به حساب میآید که توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک (IEEE)منتشر میشود.

انجمن مهندسی برق و الکترونیک بزرگترین جامعه عملی مهندسان برق و الکترونیک را در سطح بینالمللی در زیرمجموعه خود دارد و همهساله فهرستی از محققانی که بیشترین تأثیر در روند داوری علمی مقالات این مجله را برعهده داشتهاند، منتشر میکند که در میان فهرست منتشرشده سال ۲۰۱۸، نام محمدرضا صالحیزادهعضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دیده میشود.

انتهای پیام/۴۰۶۲/پ


منبع :: http://ana.ir