کد خبر: 1465تاریخ انتشار : ۱۴:۰۵:۲۱ - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

اسامی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شد

اسامی مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری  که از فسا عازم شیراز بود در جاده مهارلو واژگون شد. بر اساس اعلام اورژانس فارس اسامی مصدومان بدین شرح است: ۱- حدیث فرازی  ۸ سال ۲-جمیله  مردانی نژاد  ۳۱ سال ۳- سجاد  رجبی  ۳۱ سال ۴-حمد  آذری  ۵۰ سال ۵-وحید […]

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه یک دستگاه اتوبوس مسافربری  که از فسا عازم شیراز بود در جاده مهارلو واژگون شد.

بر اساس اعلام اورژانس فارس اسامی مصدومان بدین شرح است:

۱- حدیث فرازی  ۸ سال

۲-جمیله  مردانی نژاد  ۳۱ سال

۳- سجاد  رجبی  ۳۱ سال

۴-حمد  آذری  ۵۰ سال

۵-وحید  مشتاق  ۳۶ سال

۶- مریم  ذبیحی  ۲۵ سال

۷- فاطمه محمد ابراهیمی  ۲۱ سال

۸- مائده تدین  ۲۴ سال

۹- علی جنگجو  ۱۷ سال

۱۰- مجتبی بازیار  ۱۹ سال

۱۱- فاطمه  مرزبان  ۲۰ سال

۱۲- راضیه  رضایی ال سعدی  ۲۱ سال

۱۳-صدیقه مقصودی  ۳۷ سال

۱۴-مجید جاویدی  ۲۹ سال

۱۵- جهان شیر  امجدی  ۶۳ سال

۱۶- فاطمه نسا  امجدی  ۶۰ سال

۱۷- میثم  رجبی  ۲۵ سال

۱۸- علی  محمدی  ۲۱ سال

۱۹- محمد رحیمی  ۲۲ سال

۲۰- محمد صادق بردبار  ۲۶ سال

۲۱ – رخشنده کریمیان  ۶۴ سال

۲۲- فاطمه عابدی  ۲۶ سال

۲۳- حانیه علیرضا پور  ۱۸ سال