کد خبر: 5395تاریخ انتشار : ۱۱:۲۸:۴۳ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

ارسال بیش از ۵۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره نوجوان سالم

ارسال بیش از ۵۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره نوجوان سالم

تاکنون ۵۲ هزار و ۷۶۵ اثر از دانش آموزان، کارکنان و والدین به دبیرخانه هفتمین جشنواره نوجوان سالم ارسال شده است.


تاکنون ۵۲ هزار و ۷۶۵ اثر از دانش آموزان، کارکنان و والدین به دبیرخانه هفتمین جشنواره نوجوان سالم ارسال شده است.