کد خبر: 12471تاریخ انتشار : ۱۰:۳۴:۵۱ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اردیبهشت شعر مرودشت برگزار شد/همنشینی فردوسی و خیام در تالار مهر

اردیبهشت شعر مرودشت برگزار شد/همنشینی فردوسی و خیام در تالار مهر

اردیبهشت شعر مرودشت برگزار شد/همنشینی فردوسی و خیام در تالار مهر


اردیبهشت شعر مرودشت برگزار شد/همنشینی فردوسی و خیام در تالار مهر