کد خبر: 14612تاریخ انتشار : ۱۴:۴۱:۰۶ - شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷

ارایه خدمات وارنیش فلوراید به ۳۵۰ هزار دانش آموز فارسی

ارایه خدمات وارنیش فلوراید به ۳۵۰ هزار دانش آموز فارسی

خدمات وارنیش فلوراید به ۳۵۰ هزار دانش آموز ابتدایی ارایه شده است.


خدمات وارنیش فلوراید به ۳۵۰ هزار دانش آموز ابتدایی ارایه شده است.