کد خبر: 4684تاریخ انتشار : ۱۰:۳۱:۳۷ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

ادیب پیشکسوت فارس«اوی من» را نقد کرد/ در ستایش اندوه و زیبایی

ادیب پیشکسوت فارس«اوی من» را نقد کرد/  در ستایش اندوه و زیبایی

ادیب پیشکسوت فارس«اوی من» را نقد کرد/ در ستایش اندوه و زیبایی


ادیب پیشکسوت فارس«اوی من» را نقد کرد/ در ستایش اندوه و زیبایی