کد خبر: 14350تاریخ انتشار : ۱۴:۰۶:۵۵ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به لارستان از محل نفت و گاز و تملک دارایی

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به لارستان از محل نفت و گاز و تملک دارایی

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به لارستان از محل نفت و گاز و تملک دارایی


اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به لارستان از محل نفت و گاز و تملک دارایی