کد خبر: 4981تاریخ انتشار : ۶:۳۰:۰۲ - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اختصاص ۱۵۰ سهمیه اجرای طرح «روستا-تعاون» به فارس

اختصاص ۱۵۰ سهمیه اجرای طرح «روستا-تعاون» به فارس

استان فارس با سهمیه تشکیل ۱۵۰ تعاونی در اجرای طرح «روستا-تعاون» بیش‌ترین سهمیه کشور را در اختیار دارد.


استان فارس با سهمیه تشکیل ۱۵۰ تعاونی در اجرای طرح «روستا-تعاون» بیش‌ترین سهمیه کشور را در اختیار دارد.