کد خبر: 14788تاریخ انتشار : ۱۱:۰۵:۱۶ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

اختصاص مشوق‌های سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی سروستان

اختصاص مشوق‌های سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی سروستان

زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی سروستان برای سرمایه گذاری فراهم است.


زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی سروستان برای سرمایه گذاری فراهم است.