کد خبر: 14539تاریخ انتشار : ۱۱:۲۵:۳۲ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

اختصاص سهم ۳ درصد نفت و گاز به جهرم

اختصاص سهم ۳ درصد نفت و گاز به جهرم

۹۴ میلیارد ریال از تملک دارایی‌ها و نفت و گاز به جهرم رسید.

۹۴ میلیارد ریال از تملک دارایی‌ها و نفت و گاز به جهرم رسید.