کد خبر: 14983تاریخ انتشار : ۱۸:۳۱:۰۰ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

اختصاص سهم سه درصد نفت و گاز به اقلید

اختصاص سهم سه درصد نفت و گاز به اقلید

از سه درصد نفت و گاز، ۱۲ میلیارد تومان به اقلید اختصاص یافت.

از سه درصد نفت و گاز، ۱۲ میلیارد تومان به اقلید اختصاص یافت.