کد خبر: 5968تاریخ انتشار : ۱۱:۰۲:۳۱ - شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

اختصاص تجهیزات جدید به فرودگاه جهرم

اختصاص تجهیزات جدید به فرودگاه جهرم

اختصاص تجهیزات جدید به فرودگاه جهرم


اختصاص تجهیزات جدید به فرودگاه جهرم