کد خبر: 14538تاریخ انتشار : ۱۱:۲۴:۵۰ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

اختصاص اعتبارات نفت و گاز به لارستان

اختصاص اعتبارات نفت و گاز به لارستان

۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات نفت و گاز به لارستان اختصاص یافت.

۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات نفت و گاز به لارستان اختصاص یافت.