کد خبر: 4774تاریخ انتشار : ۲۳:۰۹:۰۱ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

احیای فرهنگ با برگزاری جشنواره عشایر خمسه

احیای فرهنگ با برگزاری جشنواره عشایر خمسه

جشنواره فرهنگی ورزشی ایل خمسه با حضور هزار نفر از مردم این ایل، با اجرای برنامه های فرهنگی، نی نوازی، چوب بازی، سوارکاری و موسیقی محلی برگزار شد


جشنواره فرهنگی ورزشی ایل خمسه با حضور هزار نفر از مردم این ایل، با اجرای برنامه های فرهنگی، نی نوازی، چوب بازی، سوارکاری و موسیقی محلی برگزار شد