کد خبر: 13665تاریخ انتشار : ۱۳:۱۳:۳۳ - پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

احداث بزرگراه گلبهار زمینه ساز توسعه گردشگری در جنوب شیراز

احداث بزرگراه گلبهار زمینه ساز توسعه گردشگری در جنوب شیراز

احداث بزرگراه گلبهار زمینه ساز توسعه گردشگری در جنوب شیراز

احداث بزرگراه گلبهار زمینه ساز توسعه گردشگری در جنوب شیراز