کد خبر: 14131تاریخ انتشار : ۱۴:۱۳:۰۱ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اجرای موفق طرح پزشک خانواده در صندوق روستایی فارس

اجرای موفق طرح پزشک خانواده در صندوق روستایی فارس

نظام ارجاع و پزشک خانواده در در صندوق روستایی استان فارس به صورت موفق پیاده سازی و اجرایی شده است.


نظام ارجاع و پزشک خانواده در در صندوق روستایی استان فارس به صورت موفق پیاده سازی و اجرایی شده است.