کد خبر: 13612تاریخ انتشار : ۱۶:۵۲:۴۲ - چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷

اجرای طرح فرزانگان در بیش از ۳۰۰ مدرسه شیراز

اجرای طرح فرزانگان در بیش از ۳۰۰ مدرسه شیراز

طرح شهر فرزانگان در بیش از ۳۰۰ مدرسه در شیراز در حال اجرا است.


طرح شهر فرزانگان در بیش از ۳۰۰ مدرسه در شیراز در حال اجرا است.