کد خبر: 3076تاریخ انتشار : ۵:۴۲:۱۵ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

اجرای طرح ضربت بازدید از آرایشگاه‌های زنانه

اجرای طرح ضربت بازدید از آرایشگاه‌های زنانه

با هدف ارتقای سطح بهداشتی، اجرای طرح ضربت بازدید از آرایشگاه‌های زنانه در شیراز به همت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای والفجر در حال اجراست.


با هدف ارتقای سطح بهداشتی، اجرای طرح ضربت بازدید از آرایشگاه‌های زنانه در شیراز به همت کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهدای والفجر در حال اجراست.