کد خبر: 5093تاریخ انتشار : ۱۶:۴۶:۴۸ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

اجرای طرح سپاس از اسوه‌های صبر و ایثار در فارس

اجرای طرح سپاس از اسوه‌های صبر و ایثار در فارس

طرح سپاس از اسوه‌های صبر و ایثار در استان فارس در حال اجرا است.


طرح سپاس از اسوه‌های صبر و ایثار در استان فارس در حال اجرا است.