کد خبر: 14930تاریخ انتشار : ۱۴:۵۰:۵۰ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

اجرای طرح‌های بیابانزدایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی فارس

اجرای طرح‌های بیابانزدایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی فارس

اجرای طرح‌های بیابانزدایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی فارس


اجرای طرح‌های بیابانزدایی در سطح ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی فارس