کد خبر: 13842تاریخ انتشار : ۹:۲۲:۱۶ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اجرای دوره مهارت آموزی برای بیکاران کم سواد در فارس

اجرای دوره مهارت آموزی برای بیکاران کم سواد در فارس

اجرای طرح مهارت آموزی برای بیکاران کم سواد استان فارس در محیط کار آغاز شد.


اجرای طرح مهارت آموزی برای بیکاران کم سواد استان فارس در محیط کار آغاز شد.