کد خبر: 11495تاریخ انتشار : ۱۳:۱۲:۱۱ - پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

اجرای برنامه های فرهنگی در قالبهای هنری ماندگاری بیشتری دارد

اجرای برنامه های فرهنگی در قالبهای هنری ماندگاری بیشتری دارد

اجرای برنامه های فرهنگی در قالبهای هنری ماندگاری بیشتری دارد


اجرای برنامه های فرهنگی در قالبهای هنری ماندگاری بیشتری دارد