کد خبر: 14916تاریخ انتشار : ۱۳:۴۷:۵۶ - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

اجراهای عمومی با رویکرد بومی و فرهنگی مناطق مورد توجه باشد

اجراهای عمومی با رویکرد بومی و فرهنگی مناطق مورد توجه باشد

اجراهای عمومی با رویکرد بومی و فرهنگی مناطق مورد توجه باشد


اجراهای عمومی با رویکرد بومی و فرهنگی مناطق مورد توجه باشد