کد خبر: 14540تاریخ انتشار : ۱۱:۲۶:۰۰ - جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

آموزش های فنی و حرفه ای، مقدمه ای برای کسب درآمد

آموزش های فنی و حرفه ای، مقدمه ای برای کسب درآمد

سالانه نزدیک به هزار نفر در مرکز فنی حرفه ای بانوان جهرم به صورت حرفه ای، آموزش های هنری و صنایع دستی را فرا می گیرند.


سالانه نزدیک به هزار نفر در مرکز فنی حرفه ای بانوان جهرم به صورت حرفه ای، آموزش های هنری و صنایع دستی را فرا می گیرند.