کد خبر: 14299تاریخ انتشار : ۱۰:۰۸:۲۸ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ مدیرکل صنعت پاسخگو باشد

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ مدیرکل صنعت پاسخگو باشد

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ مدیرکل صنعت پاسخگو باشد


آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ مدیرکل صنعت پاسخگو باشد