کد خبر: 14394تاریخ انتشار : ۱۰:۰۸:۲۸ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ رئیس صنعت پاسخگو باشد

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ رئیس صنعت پاسخگو باشد

آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ رئیس صنعت پاسخگو باشد


آمار صنعت فارس با واقعیت تفاوت دارد/ رئیس صنعت پاسخگو باشد