کد خبر: 4959تاریخ انتشار : ۱۴:۵۶:۵۹ - سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

آمادگی کامل پایگاه های اورژانس جهرم در شب چهارشنبه سوری

آمادگی کامل پایگاه های اورژانس جهرم در شب چهارشنبه سوری

آمادگی کامل پایگاه های اورژانس جهرم در شب چهارشنبه سوری


آمادگی کامل پایگاه های اورژانس جهرم در شب چهارشنبه سوری