کد خبر: 12087تاریخ انتشار : ۱۳:۴۷:۱۳ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برا همکاری گروه های هنری مساجد

آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برا همکاری گروه های هنری مساجد

آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برا همکاری گروه های هنری مساجد


آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برا همکاری گروه های هنری مساجد