کد خبر: 12089تاریخ انتشار : ۱۳:۴۷:۱۳ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برای همکاری گروه های هنری مساجد

آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برای همکاری گروه های هنری مساجد

آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برای همکاری گروه های هنری مساجد


آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برای همکاری گروه های هنری مساجد