کد خبر: 12838تاریخ انتشار : ۹:۴۰:۰۱ - سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷

آمادگی برای مقابله با حریق تابستانه جنگل ها/ بالگرد تامین شد

آمادگی برای مقابله با حریق تابستانه جنگل ها/ بالگرد تامین شد

آمادگی برای مقابله با حریق تابستانه جنگل ها/ بالگرد تامین شد


آمادگی برای مقابله با حریق تابستانه جنگل ها/ بالگرد تامین شد