کد خبر: 13869تاریخ انتشار : ۱۱:۲۵:۱۶ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

آغاز نام نویسی دوره‌های تخصصی حفظ قرآن کریم

آغاز نام نویسی دوره‌های تخصصی حفظ  قرآن کریم

نام نویسی دوره‌های تخصصی حفظ قرآن کریم در مکتب‌القرآن ثارالله استان فارس آغاز شد.


نام نویسی دوره‌های تخصصی حفظ قرآن کریم در مکتب‌القرآن ثارالله استان فارس آغاز شد.