کد خبر: 3048تاریخ انتشار : ۱۸:۳۵:۳۸ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

آغاز مرمت بازارچه صنایع دستی ایزدخواست

آغاز مرمت بازارچه صنایع دستی ایزدخواست

آغاز مرمت بازارچه صنایع دستی ایزدخواست


آغاز مرمت بازارچه صنایع دستی ایزدخواست