کد خبر: 5403تاریخ انتشار : ۱۳:۱۳:۳۵ - شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

آغاز طرح ترافیکی نوروزی در جنوب فارس

آغاز طرح ترافیکی نوروزی در جنوب فارس

طرح ترافیکی نوروزی در جنوب استان فارس آغاز شد.


طرح ترافیکی نوروزی در جنوب استان فارس آغاز شد.