کد خبر: 5174تاریخ انتشار : ۱۲:۱۰:۲۴ - پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶

آغاز طرح استحقاق سنجی درمان در شیراز

آغاز طرح استحقاق سنجی درمان در شیراز

سامانه الکترونیک استحقاق سنجی درمان در شیراز افتتاح شد.


سامانه الکترونیک استحقاق سنجی درمان در شیراز افتتاح شد.