کد خبر: 5245تاریخ انتشار : ۸:۳۵:۰۱ - جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

آغاز ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم

آغاز ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم

ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم آغاز شد.


ساخت ترمینال جدید فرودگاه جهرم آغاز شد.