کد خبر: 6229تاریخ انتشار : ۱۴:۵۲:۳۶ - چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷

آغاز ساخت اولین روستای گلخانه‌ای کشور در پاسارگاد

آغاز ساخت اولین روستای گلخانه‌ای کشور در پاسارگاد

آغاز ساخت اولین روستای گلخانه‌ای کشور در پاسارگاد


آغاز ساخت اولین روستای گلخانه‌ای کشور در پاسارگاد