کد خبر: 4646تاریخ انتشار : ۱۷:۴۴:۴۵ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

آغاز زاد و ولد حیات وحش در جنوب فارس

آغاز زاد و ولد حیات وحش در جنوب فارس

با آغاز زاد و ولد حیات وحش در جنوب استان فارس ، پایش و گشت زنی در مناطق برای حفظ امنیت حیات وحش افزایش یافت.


با آغاز زاد و ولد حیات وحش در جنوب استان فارس ، پایش و گشت زنی در مناطق برای حفظ امنیت حیات وحش افزایش یافت.