کد خبر: 11870تاریخ انتشار : ۱۶:۵۴:۰۵ - یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

آغاز دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی شیراز

آغاز دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی شیراز

آغاز دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی شیراز


آغاز دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی شیراز