کد خبر: 13919تاریخ انتشار : ۲۰:۰۰:۵۰ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

آغاز خرید حمایتی شیر مازاد دامداری‌های فارس از ۲۱ خرداد

آغاز خرید حمایتی شیر مازاد دامداری‌های فارس از ۲۱ خرداد

طرح خرید حمایتی شیر مازاد دامداری‌های فارس از ۲۱ خرداد آغاز می شود.


طرح خرید حمایتی شیر مازاد دامداری‌های فارس از ۲۱ خرداد آغاز می شود.