کد خبر: 5091تاریخ انتشار : ۱۶:۴۰:۳۵ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

آغاز توزیع میوه طرح تنظیم بازار در فارس

آغاز توزیع میوه طرح تنظیم بازار در فارس

توزیع میوه تنظیم بازار از امروز در فارس آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.


توزیع میوه تنظیم بازار از امروز در فارس آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.