کد خبر: 2973تاریخ انتشار : ۱۶:۲۴:۱۸ - سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶

آشتی دو طایفه پس از سال ها درگیری

آشتی دو طایفه پس از سال ها درگیری

دو طایفه در کامفیروز پس از سال‌ها اختلاف و کشمکش سرانجام باهم آشتی کردند


دو طایفه در کامفیروز پس از سال‌ها اختلاف و کشمکش سرانجام باهم آشتی کردند