کد خبر: 13808تاریخ انتشار : ۳:۳۷:۰۱ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

آسمان فارس قسمتی ابری همراه با غبار رقیق

آسمان فارس قسمتی ابری همراه با غبار رقیق

آسمان استان فارس امروز قسمتی ابری همراه با غبار رقیق پیش بینی می‌شود.


آسمان استان فارس امروز قسمتی ابری همراه با غبار رقیق پیش بینی می‌شود.