کد خبر: 6356تاریخ انتشار : ۶:۱۸:۰۱ - پنج شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۷

آسمان فارس، قسمتی ابری + فیلم

آسمان فارس، قسمتی ابری + فیلم

آسمان فارس امروز، قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.


آسمان فارس امروز، قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.