کد خبر: 13198تاریخ انتشار : ۱۴:۵۰:۳۶ - جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷

آزادی بیش از صد زندانی به همت خیران در شیراز

آزادی بیش از صد زندانی به همت خیران در شیراز

خیران فارسی امسال ۸ میلیارد تومان به جشن گلریزان شیراز هدیه کردند.


خیران فارسی امسال ۸ میلیارد تومان به جشن گلریزان شیراز هدیه کردند.