کد خبر: 13308تاریخ انتشار : ۱۴:۴۵:۴۷ - شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آرامش جامعه ، زمینه ساز بررسی دقیق‌تر مسائل

آرامش جامعه ، زمینه ساز بررسی دقیق‌تر مسائل

تقویت آرامش زمینه ساز بررسی دقیق‌تر مسایل در کشور است.


تقویت آرامش زمینه ساز بررسی دقیق‌تر مسایل در کشور است.