کد خبر: 12746تاریخ انتشار : ۱۱:۰۳:۱۵ - دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

آثارعکاسان اردوی ملی تعزیه لامردبررسی شد/تهران میزبان آینده آثار

آثارعکاسان اردوی ملی تعزیه لامردبررسی شد/تهران میزبان آینده آثار

آثارعکاسان اردوی ملی تعزیه لامردبررسی شد/تهران میزبان آینده آثار


آثارعکاسان اردوی ملی تعزیه لامردبررسی شد/تهران میزبان آینده آثار